NEBO, PROSTOR, ETER ALI AKASHA

Akaša

0 429

Kaj je AKAŠKI ZAPIS? Dovolila si bom zapis v najbolj enostavnem publicističnem slogu.

Akasha je beseda, ki izhaja iz SANSKRTA, pomeni pa ETER , PROSTOR ali NEBEŠKO.
Ljubezen je tista sila, ki nas popelje do AKAŠE. AKAŠKI ZAPISI, so zakladnica MISTIČNEGA znanja, ki se nahaja v KODIRANI NEVIDNI OBLIKI. ZAPIS obstaja na NE-FIZIČNEM nivoju.

Tu se večini prebudi radovednost in želja po znanju o ETRU. Najbolj enostavno pravimo, da je
to ZAPIS na ASTRALNI ravni. Mistično znanje, ki veke obstaja in je dostopno vsem, ki so
povezani z nebeško energijo.

Matrico univerzuma akašo, ASTRALNA potovanja, REGRESIJE spoznava vedno več Slovencev. S to MISTIČNO znanostjo zdravijo svojo preteklost. Teozofi in antropozofi so branje akaških zapisov uporabljali kot osnovo pri zapisih TEOZOFIJE.

Akaški zapis je procesirana energija zapisana v času in prostoru. Zapis vsakega živečega bitja v
vseh življenjih – realnih in nerealnih. Eterični zapis pretekle, sedanje in prihodnje zavesti in
informacij povezanih z obstajanjem življenja.

Vsi imamo dostop do AKAŠKIH ZAPISOV, vsak dan in vedno. Nezavedno uporabljamo moč
AKAŠE za dostopanje do INFORMACIJ, ki nas vodijo po poti – naši DUŠNI POTI, poti ljubezni.
To je naša VESOLJNA KNJIŽNICA vsega ZNANJA, do katarega lahko vsak posameznik
dostopa kadar želi poznati PRETEKLOST, SEDANJOST ali pa znanje za PRIHODNOST.

Vsak od nas ima svoj UNIVERZALEN EDINSTVEN ZAPIS v brezpogojnem ETERIČNEM ZAPISU
LJUBEZNI – AKAŠKI ZAPIS.

Za branje svojega ZAPISA (dušne poti) iz vesoljne knjižnice je potrebno nekaj vaje in treninga.
Čudovita literatura je dostopna na spletu. Vsem, ki želijo sami spoznati BRANJE AKAŠE
predlagam knjigo HOW TO READ THE AKASHIC RECORDS od Linda Howe.

Akašo ne prakticiramo, AKAŠO živimo. Duhovnost je vse kar se nahaja izven človeških fizičnih omejitev. Torej nismo izvajalci neke ENERGIJE, mi smo ENERGIJA. Ne delimo LJUBEZEN, ljubezen
smo. Tako tudi NEBEŠKI ZAPIS AKAŠA obstaja za vse nas, če to želimo in dovolimo.

 

Za Skrivnostno: Suzana Drole

Odgovori

Vaš e-poštni naslov ne bo javno objavljen.