Mojca Jakomin

Zdravje in Šport

Po izobrazbi sem diplomirana organizatorka turizma. Diplomsko delo, ki sem ga opravljala iz predmeta psihologije turizma, sem usmerila v raziskavo vpliva osebnostnih lastnosti na počutje gostov v domačem gostinskem lokalu. Odkar pomnim zase, mi je bilo v veliko veselje delati z ljudmi, se z njimi pogovarjati, jih skušati razumeti in jim pomagati.