Želite pomagati slovenskim narodnim manjšinam?

Podpišite peticijo!

0 191

Čeprav je bilo, na ravni EU, sprejete kar nekaj zakonodaje iz področja zaščite manjšin, se v nekaterih evropskih državah etnične skupine še vedno borijo za preživetje in obstoj. Evropska državljanska pobuda za enakost regij in trajnost regionalnih kultur je nastala leta 2019 na območju nekdanje Translavanije, z namenom pomagati nacionalnim manjšinam do neposrednega zagotavljanja evropskih sredstev. 

Podpis, ki vam vzame le minuto časa je za slovenske manjšine ključen, saj bodo regije s slovenskimi narodnim skupnostmi, torej Koroška, Goriška in Tržaška, deležne dodatnih finančnih sredstev iz proračuna EU.

Pobuda oziroma peticija tako pomaga manjšinam do finančne neodvisnosti predvsem iz vidika avtonomnega sprejemanja notranjih odločitev glede porabe sredstev. Gre za korak k neodvisnosti in na nek način k večji regionalizaciji, s katero lahko na dolgi rok zaščitimo tudi blaginjo, kulturo, jezik in zgodovinsko tradicijo manjšin.Pobuda bi tako prispevala k zagotovitvi enakosti med regijami, preprečila pa bi gospodarske zaostanke evropskih regij. S pobudo bi se regijam zagotovile enake možnosti za dostop do strukturnih skladov in drugih virov ter programov EU.

Organizatorji so sicer že zbrali potrebnih milijon podpisov, vendar mora biti za končni uspeh pobude do 7. novembra 2020 dosežen tudi točno določen kriterij števila podpisov v najmanj sedmih državah članicah EU. Prag je za vsako državo članico določen. V Sloveniji je za dosego tega cilja potrebnih šest tisoč zbranih podpisov. Zato vas prosimo, da prispevate svoj podpis in jo posredujete v podpis tudi svojim družinskim članom, prijateljem in znancem.

 

Podpišete lahko tukaj: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

 

 

Za Skrivnostno: redakcija

Odgovori

Vaš e-poštni naslov ne bo javno objavljen.